Blog

28 april 2020

2 TIPS VOOR ONDERNEMERS

18 maart 2021

HUIS OP 1 NAAM EN TROUWEN

18 maart 2021

HUIS OP NAAM KINDEREN EN ER ZELF BLIJVEN WONEN

9 april 2021

DE DERDENGELDENREKENING

16 april 2021

DE BEHEERSREGELING

23 april 2021

VASTLEGGEN ERFDELEN (STIEF)KINDEREN

29 april 2021

EEN ERFGENAAM ONDER BEWIND, EN DAN?

5 mei 2021

FINANCIEEL VEILIG OUDER WORDEN

10 mei 2021

BEPERKTE GEMEENSCHAP IS (SOMS) GEEN SCHENKING

15 juli 2021

VERHOOGDE SCHENKINGSVRIJSTELLING

23 juli 2021

OVERBRUGGINGSHYPOTHEEK

3 augustus 2021

WAT MOET JE WETEN OVER DE WET BESTUUR EN TOEZICHT RECHTSPERSONEN?

12 november 2021

WILSRECHTEN EN WAAR HEBBBEN JE KINDEREN RECHT OP?

18 november 2021

FISCALE PLANNEN 2022

26 november 2021

MOGELIJKHEDEN VOOGDIJBENOEMING

10 december 2021

LEVENSTESTAMENT EN VOORKOMEN OPETEN WONING

17 december 2021

DRIE TIPS TEGEN DE ONGEWENSTE EFFECTEN VAN DE EIGENWONINGREGELING

14 januari 2022

SAMENGESTELDE GEZINNEN (DEEL 1)

21 januari 2022

SAMENGESTELDE GEZINNEN (DEEL 2)

25 januari 2022

TIPS BEHOUD FAMILIEBAND

28 januari 2022

SAMENGESTELDE GEZINNEN (DEEL 3)

4 februari 2022

SAMENGESTELDE GEZINNEN (DEEL 4)

11 februari 2022

BOETES IN DE KOOPOVEREENKOMST

Als de koper binnen de gestelde termijn nog steeds niet aan zijn verplichting voldoet treedt artikel 10.3 in werking. In dat artikel staat dat over de […]
11 maart 2022

BEZOEK JURIDISCHE HOGESCHOOL

18 maart 2022

VERKLARING VAN ERFRECHT

25 maart 2022

STAPPENPLAN EXECUTEUR

1 april 2022

FAQ: CHECKLIST WAT TE DOEN NA EEN OVERLIJDEN – DEEL I VAN II

8 april 2022

FAQ: CHECKLIST WAT TE DOEN NA EEN OVERLIJDEN – DEEL II VAN II

22 april 2022

WAT KOST EEN NOTARIS?