SAMEN EEN BEDRIJF OPSTARTEN


J e gaat samen met een compagnon een bedrijf opstarten. Jij en je compagnon hebben ieder al een eigen bedrijf en gaan samenwerken, of jullie gaan een nieuwe onderneming starten.

Voor iedere situatie geldt dat het goed is vooraf na te denken over de afspraken die je met je compagnon maakt. Zo kun je bijvoorbeeld afspraken maken over:

  • de onderlinge winstverdeling en taakverdeling
  • wat er moet gebeuren als een van beiden arbeidsongeschikt raakt en zijn werkzaamheden niet meer kan uitvoeren?
  • wat er met het aandeel van een van beiden in het bedrijf moet gebeuren als diegene overlijdt. Kan de ander dan dat aandeel overnemen, en tegen welke voorwaarden?AANSPRAKELIJKHEID


E r wordt wel gezegd dat je bij een B.V. helemaal niet meer persoonlijk aansprakelijk bent. In beginsel klopt dit en kan alleen de B.V. zelf aansprakelijk gesteld worden. Je kunt als bestuurder van de B.V. echter tóch persoonlijk aansprakelijk gesteld worden ingeval er sprake is van "onbehoorlijk bestuur". Dit kan onder meer aan de orde zijn als je niet voldoet aan de boekhoud- en publicatieplicht.HUWELIJKSE VOORWAARDEN


D aarnaast is het belangrijk om na te denken over huwelijkse voorwaarden als je al getrouwd bent en gaat samenwerken met een compagnon. Via huwelijkse voorwaarden is het mogelijk de aansprakelijkheid van het privévermogen te beperken, maar kun je ook de continuïteit van het bedrijf waarborgen ingeval van een echtscheiding. Tot slot is een goed testament haast onontbeerlijk.


IK WIL GRAAG EEN OFFERTE

Wil je graag een indicatie van de kosten? Hieronder kun je een prijsindicatie opvragen. We brengen je zo spoedig mogelijk op de hoogte.

IK WIL GRAAG EEN AFSPRAAK

Wil je uitgebreider uitleg krijgen over wat er bij komt kijken als je samen een bedrijf opstart?? Maak dan een afspraak, dan weet je binnen een paar dagen hoe je dit gelijk goed aanpakt..