H et kopen van een huis is altijd spannend, zeker als dit de eerste keer is. Er moeten heel wat zaken worden geregeld om alles goed te laten verlopen. Afspraken over de aan- of verkoop van een huis zijn alleen geldig wanneer die op papier zijn gezet. Vaak maakt de verkopend makelaar het koopcontract op, maar als dat niet het geval is dan kunnen we jou daarbij helpen. Dat doen we graag!

Waarom schakel je een notaris in bij het kopen van een huis?

J e hebt het koopcontract voor je nieuwe huis bij de makelaar getekend. Dat is een mooi moment! In de wet is vastgelegd dat je voor het kopen van een huis (ook) een notaris nodig hebt. De makelaar heeft al aan je gevraagd bij welke notaris je de leveringsakte laat tekenen. Maar wat doen wij als notaris nu eigenlijk? We controleren jouw gegevens en de gegevens van je huis, kijken de koopovereenkomst na, bekijken het kadaster, regelen de leveringsakte en de hypotheekakte, zien erop toe dat er betaald wordt en checken alles dubbel na. Is alles goed? Dan proosten we op je nieuwe huis.

Persoonsgegevens en gegevens huis

I n de Basisregistratie Personen (BRP) gaan we na of jouw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van de verkoper kloppen. Ook controleren wij of de verkoper niet failliet is, of dat er sprake is van een echtscheiding bij de verkoper. Dat kan namelijk van invloed zijn op de levering van het huis.

De gegevens van je huis controleren we in het Kadaster. Het Kadaster is de instantie in Nederland die het eigendom van alle panden in Nederland registreert. Bij het Kadaster controleren wij of de verkoper ook echt eigenaar van het huis is dat jij hebt gekocht. Ook blijkt uit het Kadaster of er bijzonderheden zijn met betrekking tot je nieuwe huis.

Bijzonderheden zijn bijvoorbeeld:

  • Iemand, bijvoorbeeld de gemeente, heeft een recht tot koop van het huis heeft dat jij hebt gekocht;
  • Erfdienstbaarheden: Het recht van overpad ken je waarschijnlijk wel. Een achterom waar jij en je buren gebruik van maken is daar een voorbeeld van;
  • Er kan sprake zijn van erfpacht of opstal.

Dit zijn maar een paar voorbeelden. Als er iets bijzonders aan de hand is, nemen we contact met jou en de verkoper op en bespreken we wat er moet gebeuren om het op te lossen.

Koopovereenkomst

I n het koopcontract maak je belangrijke afspraken. Zo bepaal je welke notaris ervoor gaat zorgen dat alles goed voor je verloopt, zowel voor als achter de schermen. De notaris zorgt ervoor dat je zeker weet dat je eigenaar wordt van de woning. Ook zorgt de notaris ervoor dat jouw koopsom pas naar de verkoper gaat als de woning ook jouw eigendom is geworden. Dit wordt geregeld in een koopovereenkomst, wat ook een koopakte of een voorlopig koopcontract wordt genoemd.

Als jij voor een notariskantoor hebt gekozen, stuurt de makelaar het getekende koopcontract daarnaartoe. 

Inschrijven bij het kadaster

E erst controleert de notaris of je wilt dat het koopcontract in het kadaster wordt ingeschreven. Dit kan je extra bescherming bieden tegen een mogelijk faillissement van de verkoper. Misschien heeft de makelaar je hierover al geïnformeerd. Zo niet, kun je ook jouw notaris om uitleg vragen.

Leveringsakte opstellen

W e stellen de leveringsakte op. Als we de eerste keer alle controles hebben gedaan, maken we een notariële akte waarmee het eigendom van het huis dat je hebt gekocht door de verkoper aan jou wordt overgedragen. Dit is de leveringsakte. In de leveringsakte staat exact omschreven welk huis je hebt gekocht en wat de koopprijs is. Ook staan er bijzonderheden in waar je als eigenaar van het huis rekening mee moet houden, zoals bijvoorbeeld het recht van overpad. Wij sturen je het concept van de leveringsakte altijd vooraf naar je toe, zodat je hem op je gemak kunt doorlezen. Pas als alle overige zaken ook geregeld zijn, kan de leveringsakte getekend worden.

Heb je het huis samen met je partner gekocht? Dan wordt het huis op naam van jullie beiden geregistreerd, afhankelijk van wat je daarover samen afspreekt. Lees ook onze tips voor het opstellen van een samenlevingscontract of kijk de video.

Hypotheekakte regelen

W e zorgen dat de financiering goed is vastgelegd. Als je de financiering voor je nieuwe huis hebt geregeld, bijvoorbeeld bij een bank, dan stuurt jouw bank (of de tussenpersoon) ons de gegevens van de financiering. De bank wil zekerheid van jou voor de terugbetaling van de lening. Deze zekerheid bestaat uit een hypotheekrecht op je nieuwe huis. Dit hypotheekrecht komt tot stand door een hypotheekakte. Wij stellen deze akte op en sturen hem naar je toe zodat je hem rustig kunt doorlezen.

Krijg je hulp van je ouders en schenken ze je een bedrag voor de aankoop van je nieuwe huis? Dan leggen we deze schenking goed voor je vast.

Heeft de verkoper het huis ooit gekocht met een financiering van de bank, dan rust er mogelijk nog een hypotheekrecht op het huis. Wij zorgen dat deze hypotheek vervalt zodat jij het huis onvoorwaardelijk in eigendom krijgt en je zelf weer een hypotheekrecht kunt geven aan jouw bank.

We zien erop toe dat er betaald wordt

M eestal leg je in het koopcontract vast dat er vooraf een bankgarantie wordt afgegeven. Ook is er soms sprake van een waarborgsom die bij ons wordt gestort. Meestal is dit 10% van de koopprijs.

Dit geeft de verkoper extra zekerheid. Als jij je afspraken niet nakomt, dan is dit bedrag voor de verkoper. In feite is dit dus een soort boete voor jou. Als jij je afspraken netjes nakomt wordt dit bedrag uiteraard verrekend met de koopprijs die je nog moet betalen. Als je een financiering bij de bank hebt geregeld, zal de bank het bedrag naar ons overmaken. Als je een schenking krijgt, of je betaalt zelf een deel met eigen geld, dan zul je dit bedrag ook van tevoren moeten overmaken. We informeren je hierover uiteraard op tijd.

Overdrachtsbelasting

B ij het kopen van een huis komt er ook overdrachtsbelasting bij kijken. Het percentage kan per situatie verschillen en het gaat er ook om of je al eens gebruik hebt gemaakt van de starters vrijstelling, welke leeftijd je hebt, of je zelf in het huis gaat wonen en voor welk bedrag je het huis koopt.

Bedenktijd

A ls je nog niet zeker weet of je een geldlening kunt krijgen is het belangrijk dat er in het koopcontract een financieringsvoorbehoud staat opgenomen. Dat betekent dat je zonder boete van de koop af kunt als je kunt aantonen dat de bank je geen lening wil geven. Nadat je het koopcontract hebt getekend heb je trouwens sowieso nog drie dagen bedenktijd. Je kunt dan nog zonder problemen van de koop af.

Wij adviseren je om van te voren bij de bank of een hypotheekadviseur na te vragen wat je mogelijkheden zijn om te lenen, zodat je niet verliefd wordt op een huis dat je uiteindelijk niet kunt betalen. Misschien willen je ouders je een bedrag schenken of lenen? Het is belangrijk om dat allemaal goed vast te leggen.

We dubbelchecken alles...en proosten met je op je nieuwe huis!

I s alles geregeld, dan maken we met jou en de verkoper een afspraak om de leveringsakte te ondertekenen. Op de ochtend dat de leveringsakte wordt getekend, controleren wij nogmaals het Kadaster en het faillissementsregister of er geen bijzonderheden zijn. Het kan namelijk gebeuren dat een schuldeiser van de verkoper in de tussentijd beslag heeft gelegd op het huis of de verkoper failliet is verklaard. In dit soort gevallen kan de leveringsakte niet worden getekend!

Maar meestal zit het wel snor en kunnen jij en de verkoper diezelfde dag jullie handtekening zetten. Is dat gebeurd, dan zit voor jullie het werk erop en proosten we met jullie op een geslaagde overdracht. Wij sturen tot slot nog de leveringsakte naar het Kadaster zodat zij jou als nieuwe eigenaar registreren. Zo, nu staat alles zwart op wit en kun je lekker van je nieuwe huis genieten!

IK WIL GRAAG EEN OFFERTE

Wil je graag een indicatie van de kosten? Hieronder kun je een prijsindicatie opvragen. We brengen je zo spoedig mogelijk op de hoogte.

IK WIL GRAAG EEN AFSPRAAK

Wil je uitgebreider uitleg krijgen wat er allemaal komt kijken bij het kopen van een huis? Of wil je dat wij je helpen bij de aankoop van een huis. Maak dan een afspraak, dan weet je binnen een paar dagen waar je aan toe bent.

    PUBLICATIES OVER DIT ONDERWERP