BEDRIJFS-FINANCIERING


B edrijven kunnen op verschillende momenten behoefte hebben aan financiering.
Een ondernemer die begint heeft startkapitaal nodig. Om te kunnen groeien of door te kunnen ontwikkelen is vaak een aanvullende investering nodig. Ook kan kapitaal nodig zijn voor een overname of om een medeaandeelhouder uit te kopen. Die financiering kan op verschillende manieren worden geregeld.


MOGELIJKHEDEN


1. De meest voor de hand liggende mogelijkheid, is het aangaan van een geldlening bij de bank of een investeringsfonds. Bij het aangaan van die geldlening worden de voorwaarden die van toepassing zijn vastgelegd in een overeenkomst. Daarin worden afspraken opgenomen over onder meer rente, aflossing en opeisbaarheid. De meeste partijen die geld uitlenen zullen zekerheid verlangen. Tot zekerheid voor de terugbetaling van de geldlening kan een hypotheekrecht worden gevestigd op het bedrijfspand als dat in eigendom is.

2. Daarnaast kunnen ook aandelen verpand worden, of kunnen bijvoorbeeld vorderingen, voorraden en bedrijfsinventaris verpand worden.

3. Bij een vennootschap kan de aandeelhouder ook een extra kapitaalstorting doen. Dit is dan geen geldlening, maar risicokapitaal (eigen vermogen). Ook andere partijen kunnen een dergelijk risicokapitaal verschaffen. Zij kunnen dan bijvoorbeeld in ruil voor het bedrag dat zij ter beschikking stellen aandelen in de vennootschap verkrijgen.


IK WIL GRAAG EEN OFFERTE

Wil je graag een indicatie van de kosten? Hieronder kun je een prijsindicatie opvragen. We brengen je zo spoedig mogelijk op de hoogte.

IK WIL GRAAG EEN AFSPRAAK

Wil je uitgebreider uitleg krijgen over de mogelijkheden om jouw bedrijf te financieren? Maak dan een afspraak, dan weet je binnen een paar dagen wat de mogelijkheden zijn.