JE EIGEN BEDRIJF BEGINNEN


G efeliciteerd! Je hebt de beslissing genomen om een eigen bedrijf te beginnen. Maar voor je goed en wel begint zullen er een aantal zaken geregeld moeten worden.
Zo zul je onder meer over de rechtsvorm moeten nadenken. De beste rechtsvorm hangt onder meer af van de mate waarin je het aansprakelijkheidsrisico wilt beperken maar ook van fiscale regelingen. Zo kun je bij een eenmanszaak gebruikmaken van andere fiscale regelingen dan bij een B.V. Wat het meest gunstig is hangt meestal af van de winst die wordt behaald.
De keuze voor een bepaalde rechtsvorm kan ook afhankelijk zijn van branche specifieke regelgeving.


AANSPRAKELIJK-HEID


E r wordt wel gezegd dat je bij een B.V. helemaal niet meer persoonlijk aansprakelijk bent. In beginsel klopt dit en kan alleen de B.V. zelf aansprakelijk gesteld worden. Je kunt als bestuurder van de B.V. echter tóch persoonlijk aansprakelijk gesteld worden ingeval er sprake is van "onbehoorlijk bestuur". Dit kan onder meer aan de orde zijn als je niet voldoet aan de boekhoud- en publicatieplicht.

INSCHRIJVING KVK


K ies je voor de eenmanszaak, dan kun je deze zelf inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Voor het oprichten van een B.V. is een notariële akte vereist. Wij verzorgen dan ook de inschrijving van de B.V. bij de Kamer van Koophandel.


IK WIL GRAAG EEN OFFERTE

Wil je graag een indicatie van de kosten? Hieronder kun je een prijsindicatie opvragen. We brengen je zo spoedig mogelijk op de hoogte.

IK WIL GRAAG EEN AFSPRAAK

Wil je uitgebreider uitleg krijgen over de aanschaf van een pand? Maak dan een afspraak, dan weet je binnen een paar dagen beter waar je op moet letten.