W anneer jullie besluiten om te gaan scheiden of om uit elkaar te gaan, komt er een hoop op jullie af. Los van alle emoties moet er namelijk veel geregeld worden. Zo moeten jullie bijvoorbeeld gaan beslissen of één van jullie in de gezamenlijke woning blijft wonen of dat jullie het huis gaan verkopen.

Vaak worden de afspraken (over het huis, de hypotheek en eventueel ook over polissen of bankspaarrekeningen) vastgelegd in een echtscheidingsconvenant of in een andere overeenkomst. Afhankelijk van de situatie zijn bij het opstellen van zo'n document advocaten of mediators betrokken.

Maar let op! Alleen de overeenkomst ondertekenen is niet genoeg. Als eindstation moet de notaris al jullie afspraken uitwerken in een akte van verdeling en moet deze akte worden ingeschreven bij het Kadaster om ook daadwerkelijk de eigendom over te laten gaan naar degene die de woning overneemt.

Verdelingsakte

I n een akte van verdeling wordt alles geregeld omtrent een gezamenlijke woning en/of hypotheek. Het huis dat eerst eigendom was van jullie beiden wordt toebedeeld aan jou of je ex-echtgenoot/-partner.

Aanvullende informatie

V oor het opstellen van zo'n akte van verdeling heeft de notaris (naast de overeenkomst) nog aanvullende informatie van jullie nodig. Denk bijvoorbeeld aan de beschikking van de rechtbank, waarbij de echtscheiding of de ontbinding van het geregistreerd partnerschap is vastgelegd, een taxatierapport, een opgave van de hypotheekschuld en een kopie van jullie legitimatiebewijzen.

Offerte aanvragen

Wil je graag een indicatie van de kosten? Vraag dan een prijsindicatie op. We brengen je zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Hypotheek en de akte van verdeling

I n de meeste gevallen is er naast de gezamenlijke koopwoning ook samen getekend voor de hypotheek. Voor de vertrekkende partner is het belangrijk dat hij of zij niet langer door de bank kan worden aangesproken voor terugbetaling van die hypotheekschuld. Zodra de akte van verdeling bij de notaris is getekend en ingeschreven bij het Kadaster, is hij of zij namelijk geen eigenaar meer van het huis dat als onderpand dient. Om te voorkomen dat de bank nog kan aankloppen bij de partner die zijn of haar helft overdraagt, kunnen jullie twee dingen doen:

Optie 1: Ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid

D egene die de woning overneemt, neemt de hypotheekschuld geheel voor zijn of haar rekening. Aan de bank wordt dan verzocht de uittredende eigenaar uit de hoofdelijke aansprakelijkheid te ontslaan. Als de bank dit ontslag verleent, betekent dit dat de uittredende eigenaar niet meer kan worden aangesproken voor de verplichtingen uit de hypotheekschuld(en). Vanaf de dag van verdeling betaalt de enig eigenaar voortaan het hele bedrag van de hypotheekrente en de andere lasten in verband met de hypothecaire geldlening.

Optie 2: Oversluiten van de hypotheek

D e hypotheekschuld die je samen bent aangegaan, wordt beëindigd en afgelost op de dag van ondertekening van de akte van verdeling. Dit betekent dat je na aflossing geen van beiden meer aansprakelijk bent voor deze schuld(en). De partner die in het huis blijft wonen kan dan zelf een hele nieuwe hypotheek afsluiten.

Overbedeling: huis is meer waard dan de hypotheek

A ls één van jullie het huis overneemt moet daar vaak nog wel een bedrag voor betaald worden aan de partner die vertrekt.

Om de waarde van het huis te bepalen kunnen jullie een taxatierapport laten opstellen door een taxateur. Een andere optie is dat jullie samen een waarde overeenkomen. Dit moet wel een reële waarde zijn.

Stel dat het huis € 300.000,- waard is, maar er nog maar € 200.000,- aan hypotheekschuld over is, dan wordt de vertrekkende partij benadeeld. Hij of zij heeft namelijk recht op € 50.000,-. Dit bedrag kan de partner die in het huis blijft wonen bijvoorbeeld extra bijlenen bij de bank, of met eigen spaargeld betalen en wordt via de notaris uitbetaald.

Ik wil graag een offerte

Wil je graag een indicatie van de kosten? Hieronder kun je een prijsindicatie opvragen. We brengen je zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Ik wil graag een afspraak

Wil je uitgebreider uitleg krijgen over de akte van verdeling? Maak dan een afspraak, dan weet je binnen een paar dagen waar je aan toe bent.

  Polis(sen) van levensverzekering

  A an de hypotheek zijn soms polissen van levensverzekering verbonden. Deze polissen zijn bedoeld om bij overlijden een gedeelte van de hypotheekschuld af te lossen.

  Met betrekking tot deze polis(sen) van levensverzekering zijn meerdere zaken van belang:

  •  Mogelijk is er waarde opgebouwd in de polis;
  •  Afhankelijk van de constructie van de polis(sen) moet de begunstiging (degene die de uitkering ontvangt) op de polis worden aangepast.

  Als er een polis is, moet die dus ook worden betrokken in de verdeling. Na het ondertekenen van de akte van verdeling moet de overdracht van de polis nog worden gemeld aan de verzekeringsmaatschappij. In de akte is in verband daarmee vaak een volmacht opgenomen zodat degene die de woning overneemt dit zelfstandig kan regelen.

  Waarschuwing

  I n onze akte van verdeling is een vaststellingsovereenkomst opgenomen. Het gevolg hiervan is dat jullie allebei akkoord gaan met alle bedragen die in de akte zijn genoemd. Niemand van jullie kan na ondertekenen van de akte nog terugkomen op die afspraken. Dit wordt opgenomen om te voorkomen dat er nog oude koeien uit de sloot worden gehaald en er een duidelijke punt achter de verdeling staat.

  Testament en erfenis

  T estament opstellen of wijzigen? Veel mensen die uit elkaar gaan willen een testament maken of hun huidige testament aanpassen. Je kan bijvoorbeeld een regeling treffen in een (nieuw) testament waarmee je voorkomt dat je erfenis via jullie kind bij je ex-partner terecht komt wanneer jullie kind eerder overlijdt dan je ex.

  Het kan zijn dat je nog gerechtigd bent tot een onverdeelde erfenis. Dit kan aan de orde zijn wanneer bijvoorbeeld één van je ouders is overleden en op basis van de wettelijke regeling of het testament van die ouder de hele erfenis naar de langstlevende ouder is vererfd en de kinderen alleen een vordering hebben verkregen die nog niet is op te eisen.

  Heb je eraan gedacht de waarde van deze verkrijging (indien niet verkregen met een uitsluitingsclausule) mee te nemen in de verdeling van je (huwelijksgoederen)gemeenschap?

  Fiscale gevolgen bespreken met financieel adviseur

  H et verdelen van je (huwelijksgoederen)gemeenschap kan allerlei fiscale gevolgen hebben, bijvoorbeeld op het gebied van de inkomstenbelasting. Het is verstandig deze gevolgen vooraf met je financieel adviseur te bespreken.

  Samenwoners met minderjarige kinderen?

  O uders van minderjarige kinderen zijn verplicht om bij echtscheiding een ouderschapsplan op te stellen. Deze verplichting geldt ook voor samenwonende stellen die gezamenlijk het gezag over hun kinderen uitoefenen en uit elkaar gaan.

  De ouders maken in het ouderschapsplan over drie onderwerpen in ieder geval afspraken: zorgverdeling, kinderalimentatie en informatie-uitwisseling over belangrijke aangelegenheden met betrekking tot de persoon en het vermogen van de minderjarige kinderen.

  Heb je na het lezen van dit artikel nog vragen? Of zoek je een notaris om de verdelingsakte voor jullie op te stellen? Neem dan contact op met ons kantoor. Wij denken graag mee!

  AUTEUR

  Roos van Velzen

  Roos van Velzen is kandidaat-notaris en werkt op onze vestiging in Gilze-Rijen. Heb je vragen over haar blog of wil je een afspraak over dit onderwerp maken? Dan kun je bellen op +31 (0)161 455 851 of mailen via r.vanvelzen@dktnotarissen.nl


  IK WIL GRAAG EEN AFSPRAAK

  Wil je uitgebreider uitleg krijgen over dit onderwerp? Maak dan een afspraak, dan weet je binnen een paar dagen waar je aan toe bent.