FUSIE EN SPLITSING


Economische crisis, ontwikkelingen in de markt of in jouw bedrijf of privésituatie of de uitbreiding van je product- of dienstenpakket; al deze zaken kunnen aanleiding geven voor een fusie of splitsing van jouw bedrijf.

Iedere fusie of splitsing is anders. Onder meer daarom is het van belang dat alle betrokken deskundigen, meestal: notaris, accountant en belastingadviseur, samenwerken.

 


Fusie

Er zijn drie soorten fusies. In juridische zin zijn ze allemaal verschillend. De hoofdlijn bij fusie is dat twee of meer bedrijven die voor de fusie zelfstandig waren (economisch) samengaan.
 

Fusies zijn er dus in alle soorten en maten:

1. Bedrijsfusie
Van een bedrijfsfusie is sprake als het ene bedrijf alle bezittingen en schulden (activa en passiva) van een ander bedrijf overneemt.
2. Aandelenfusie
Bij een aandelenfusie worden aandelen in een vennootschap overgedragen aan een andere vennootschap die in ruil daarvoor eigen aandelen uitreikt aan de overdrager.
3. Juridische fusie
Bij een juridische fusie zijn twee of meer rechtspersonen betrokken: het vermogen van één of meer van hen (de verdwijnende rechtspersoon) gaat "automatisch" naar de overblijvende/verkrijgende rechtspersoon over zo. Er hoeven geen afzonderlijke bezittingen of schulden te worden overgedragen. De verdwijnende rechtspersoon houdt na de juridische fusie op te bestaan. Deze juridische fusie is de meest vergaande vorm van fuseren en is aan strikte voorwaarden gebonden.


Splitsing

Juridische splitsing maakt het mogelijk om het gehele vermogen van een rechtspersoon (of een deel daarvan) over te hevelen naar één of meer andere rechtspersonen. Net als bij fusie gebeurt dit "automatisch" en is er geen afzonderlijke overdracht van bezittingen of schulden vereist. In feite is de juridische splitsing de tegenhanger van de juridische fusie.


Juridische splitsingen kunnen onderverdeeld worden in 2 vormen:

1. Zuivere splitsing.
Het vermogen van de splitsende rechtspersoon gaat over naar twee of meer nieuwe rechtspersonen. De splitsende rechtspersoon houdt na de zuivere splitsing op te bestaan.
2. Afsplitsing.
Een gedeelte van het vermogen van de splitsende rechtspersoon gaat over op één of meer rechtspersonen. De splitsende rechtspersoon blijft na de afsplitsing voortbestaan.

Belangrijk om te weten:

Voordat een fusie of splitsing wordt doorgevoerd is het belangrijk te kijken naar de fiscale gevolgen. Afstemming met jouw accountant, fiscalist en/of de Belastingdienst is over het algemeen noodzakelijk. Een juridische fusie en (af)splitsing dient te geschieden bij notariële akte. Voor het tekenen van de akte dienen verschillende formaliteiten in acht te worden genomen. Je dient daarbij rekening te houden met de geldigheid van je jaarstukken. Als je boekjaar eindigt op 31 december, dient het fusievoorstel voor 1 juli te worden gedeponeerd, indien je geen nieuwe cijfers wilt opstellen

IK WIL GRAAG EEN OFFERTE

Wil je graag een indicatie van de kosten? Hieronder kun je een prijsindicatie opvragen. We brengen je zo spoedig mogelijk op de hoogte.

IK WIL GRAAG EEN AFSPRAAK

Wil je uitgebreider uitleg krijgen over het verkopen van je bedrijf? Of de aankoop van een nieuw bedrijf? Maak dan een afspraak, dan weet je binnen een paar dagen beter wat erbij komt kijken.