REGELGEVING


N ederland heeft een mooi ondernemersklimaat. Als buitenlandse ondernemer ben je echter meestal niet wegwijs in de civiele- en fiscale regelgeving die daarbij komt kijken.
Er moet worden beoordeeld welke rechtsvorm het meest geschikt is. Hierbij zijn niet alleen fiscale regelingen van belang, maar ook de mate waarin je het aansprakelijkheidsrisico wilt beperken.IDENTIFICATIE-REGELS


D an zijn er nog wettelijke identificatieregels waaraan moet worden voldaan. Deze verschillen naar gelang je als natuurlijk persoon een onderneming in Nederland wilt starten, of als buitenlandse entiteit. De identificatie gebeurt aan de hand van diverse gegevens die vanuit het buitenland moeten worden aangeleverd, al dan niet voorzien van een legalisatie/apostille door een notaris/advocaat in het land van herkomst.

ONZE SPECIALIST


IK WIL GRAAG EEN OFFERTE

Wil je graag een indicatie van de kosten? Hieronder kun je een prijsindicatie opvragen. We brengen je zo spoedig mogelijk op de hoogte.

IK WIL GRAAG EEN AFSPRAAK

Wil je uitgebreider uitleg krijgen over het vestigen van je bedrijf in Nederland? Maak dan een afspraak, dan weet je binnen een paar dagen waar je mee te maken krijgt.