SCANNEN LEGITIMATIEBEWIJS

De notaris is verplicht om de identiteit van de voor de notaris verschijnende personen vast te stellen. De notaris vraagt daarom naar een legitimatiebewijs en controleert dat op diefstal, vermissing, geldigheid en echtheid.
Vanaf 1 oktober 2021 is de notaris verplicht om gebruik te maken van een scanner om de echtheid van een legitimatiebewijs te verifiëren. Dit is immers met het blote oog niet goed mogelijk.


Wat betekent dit voor mijn afspraak op het notariskantoor?
 • U neemt een legitimatiebewijs mee zodra u voor een afspraak naar kantoor komt. Komt u voor een passeerafspraak? Kijk dan in de concept-akte die u heeft ontvangen welke legitimatiebewijs daarin vermeld staat.
  Neem het legitimatiebewijs dat in uw conceptakte staat mee naar de afspraak*.
 • Eenmaal op kantoor vraagt de receptie-medewerker naar uw legitimatiebewijs.
  Deze medewerker maakt een scan van het document en ontvangt een bevestiging van de echtheid van het document. Dit kan enkele minuten duren.
 • U krijgt uw legitimatiebewijs terug van de medewerker. Het is voorzien van een memosticker.
 • Voor de start van een passeerafspraak zal de notaris u nogmaals vragen om het legitimatiebewijs te tonen.
  De notaris ziet aan de memosticker dat het legitimatiebewijs is gescand en kijkt of het legitimatiebewijs overeenkomt met de akte die hij gaat passeren.

Hoe zit het met mijn privacy?
 • De notaris moet verplicht uw identiteit controleren. Hij moet daarvoor een geldig legitimatiebewijs van u opvragen. Hij heeft daartoe wettelijk het recht en de verplichting.
 • De notaris is één van de weinige instanties die dit legitimatiebewijs ook mag kopiëren en scannen met alle gegevens die erop staan.
 • Zie ook onze privacyverklaring.

* Heeft u dit legitimatiebewijs dan niet bij u, dan vraagt dit extra handelingen van ons kantoor wat tot een langere afspraak kan leiden.