OVERDRACHT


J e hebt de keuze gemaakt om je bedrijf over te dragen aan de volgende generatie. Nu moet er veel geregeld worden. De overdracht van je bedrijf heeft financiële en fiscale gevolgen en zal goed begeleid moeten worden.
Je kunt op verschillende manieren je bedrijf overdragen. Door verkoop, maar ook door schenking (binnen de familie). Bij schenking van je bedrijf kan onder voorwaarden gebruik gemaakt worden van fiscale bedrijfsopvolgingsregelingen.TESTAMENT


A ls er andere kinderen zijn die niet in het bedrijf zitten, heb je ook rekening te houden met hun belangen. Dit kun je nader regelen bij de schenking, maar ook in je testament.
Een testament is ook belangrijk om de bedrijfsoverdracht te regelen mocht je onverhoopt komen te overlijden vóórdat je de kans hebt gehad je bedrijf bij leven over te dragen. Ook ingeval van overlijden moet gewaarborgd zijn dat het bedrijf terechtkomt bij de beoogde bedrijfsopvolgers binnen de familie. Dit kun je prima in je testament regelen.

IK WIL GRAAG EEN OFFERTE

Wil je graag een indicatie van de kosten? Hieronder kun je een prijsindicatie opvragen. We brengen je zo spoedig mogelijk op de hoogte.

IK WIL GRAAG EEN AFSPRAAK

Wil je uitgebreider uitleg krijgen over de overdracht van jouw onderneming? Maak een afspraak, dan helpen we jouw situatie helder uit te werken.