BEDRIJF EN CONTINUÏTEIT


H et hebben van een eigen bedrijf is iets moois. Maar een eigen bedrijf is ook kwetsbaar. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met je bedrijf als je onverwacht arbeidsongeschikt raakt en niet meer in staat bent om je bedrijf te leiden? Of erger, wat als je onverwacht overlijdt? Het is goed om voor dit soort situaties iets te regelen.

ZIEKTE OF OVERLIJDEN


V oor het geval je niet meer in staat bent om je bedrijf te leiden, kun je aan iemand een volmacht geven, die je vastlegt in een levenstestament. Voor het geval je overlijdt, is een testament aan te raden. In beide gevallen kun je één of meerdere personen aanwijzen die ervoor moeten zorgen dat de continuïteit van je bedrijf gewaarborgd wordt.


STICHTING ADMINISTRATIE-KANTOORD e continuïteit van je bedrijf kun je daarnaast ook waarborgen door het oprichten van een zogeheten Stichting Administratiekantoor die de aandelen in je bedrijf houdt. Het beheer over je bedrijf wordt gevoerd door het bestuur van de stichting. Bij leven ben je dat zelf, maar in de stichting kun je voorzien in een opvolgend bestuur voor het geval je zelf niet meer in staat bent om te besturen (bijvoorbeeld door overlijden of blijvend onvermogen).


ECHTSCHEIDING


D Ook een echtscheiding kan gevolgen hebben voor de continuïteit van de onderneming.
Ingeval de ex-partner moet worden uitgekocht, zal het geld veelal uit de onderneming gehaald moeten worden. En kan de onderneming dat dan dragen? Via huwelijkse voorwaarden kun je de financiële gevolgen van een echtscheiding zoveel mogelijk regelen.

FAMILIEBEDRIJF


A ls je een familiebedrijf hebt, is het opstellen van een familiestatuut iets om over na te denken. Een familiestatuut geeft structuur aan de visie van de familie met betrekking tot het bedrijf en het kan discussies in de toekomst voorkomen. Het wordt ook ingezet om de continuïteit van het bedrijf te waarborgen en om afspraken te maken over de rolverdeling binnen het bedrijf.


IK WIL GRAAG EEN OFFERTE

Wil je graag een indicatie van de kosten? Hieronder kun je een prijsindicatie opvragen. We brengen je zo spoedig mogelijk op de hoogte.

IK WIL GRAAG EEN AFSPRAAK

Wil je uitgebreider uitleg krijgen over hoe je continuïteit in je bedrijf kunt borgen? Maak dan een afspraak, dan weet je binnen een paar dagen hoe je dat kunt vastleggen.