AGRARISCH ONDERNEMEN


E en agrarische ondernemer is een ondernemer die bijzondere aandacht verdient. Hij (of zij) komt namelijk in de dagelijkse gang van zaken én op de meer bijzondere momenten in aanraking met specifieke wetgeving en uitzonderingen op de meer 'gebruikelijke' regelgeving.

Dat maakt dat het belangrijk is voor de agrarisch ondernemer om aan te schuiven bij een notaris die deze specifieke kennis in huis heeft. Denk daarbij niet alleen aan de levering van een perceel agrarische grond, maar ook ingewikkelder zaken, zoals kavelruil, pachtzaken, productierechten, toeslagrechten en quota. Ook kan deze specifieke kennis betrekking hebben op de privésfeer van de agrariër, zijn opvolgers en naaste familie, als het gaat om bedrijfsoverdrachten, huwelijksvoorwaarden/partnerschapsvoorwaarden, testamenten, nalatenschappen en belastingkwesties.
foto website Thieu
Ben je agrarisch ondernemer of heb je vragen over agrarisch recht? Neem dan contact op met Thieu van Beijsterveldt. Thieu is notarisklerk op onze vestiging Udenhout en houdt zich onder andere met agrarische notariële zaken bezig. Hij is bereikbaar op +31 (0) 13 549 49 39.

IK WIL GRAAG EEN OFFERTE

Wil je graag een indicatie van de kosten? Hieronder kun je een prijsindicatie opvragen. We brengen je zo spoedig mogelijk op de hoogte.

IK WIL GRAAG EEN AFSPRAAK

Heb je hulp nodig van een notaris met betrekking tot agrarisch ondernemen? Maak dan een afspraak, dan weet je binnen een paar dagen hoe je dat kunt vastleggen.