Boetes

11 februari 2022

BOETES IN DE KOOPOVEREENKOMST

Als de koper binnen de gestelde termijn nog steeds niet aan zijn verplichting voldoet treedt artikel 10.3 in werking. In dat artikel staat dat over de […]