Verwerping van een nalatenschap namens een minderjarige erfgenaam vanuit internationaal perspectief

TARIEFSCHIJVEN EN VRIJSTELLINGEN VOOR DE ERF- EN SCHENKBELASTING 2024
22 december 2023
Franse erfbelasting en Franse aangifte erfbelasting
2 februari 2024