DE ROL VAN DE NOTARIS BIJ DE UITVOERING VAN DE WWFT