DE NOTARIS ALS POORTWACHTER. WAT MERK JIJ DAARVAN?