LEVENSTESTAMENT

H et kan zijn dat je wegens ziekte, ongeval of dementie voor even of misschien wel voor altijd niet meer in staat bent om zelf je zaken goed te regelen. Fijn als ook in die periode de zaken in vertrouwde handen zijn, want dat geeft rust. Familie en omstanders staan anders vaak machteloos en de kans op financieel misbruik neemt toe.

A ls je liever zelf de regie in handen houdt, ook in de periode dat het (even) niet zo goed met je gaat dan is een levenstestament iets voor jou.

D aarin leg je je wensen, geboden en verboden vast ten aanzien van je lijf, leven en vermogen. Je benoemt iemand die dan namens jou mag handelen (een gevolmachtigde) en indien gewenst ook een toezichthouder. Daarnaast is ook een goed testament van belang dat aansluit op jouw levenstestament zodat alles, zowel tijdens leven als na het overlijden, precies zo loopt als gewenst.

IK WIL GRAAG EEN OFFERTE

Wil je graag een indicatie van de kosten? Hieronder kun je een prijsindicatie opvragen. We brengen je zo spoedig mogelijk op de hoogte.

IK WIL GRAAG EEN AFSPRAAK

Wil je uitgebreider uitleg krijgen wat er allemaal komt kijken als je (tijdelijk) niet meer je eigen zaken kunt regelen? Maak dan een afspraak, dan weet je binnen een paar dagen waar je aan toe bent.