OVERLIJDEN, BOEDELAFWIKKELING EN VERKLARING ERFRECHT

VERKLARING VAN ERFRECHT

A ls een dierbare is overleden, is er vaak een verklaring van erfrecht nodig. Dit is een verklaring van de notaris waaruit onder meer blijkt wie de erfgenamen zijn en wie bevoegd is om alles te regelen. De notaris doet hiervoor verschillende onderzoeken. Zo wordt onder meer gekeken of er ooit een testament is opgesteld. De persoon die alles gaat regelen, kan met deze verklaring onder meer naar de bank om rekeningen te betalen. De wet geeft een erfgenaam drie keuzes na het overlijden. Een erfgenaam kan de nalatenschap zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen. 1.

1. Als je een nalatenschap zuiver aanvaardt, verkrijg je niet alleen de bezittingen, maar moet je ook de schulden van de nalatenschap betalen. Als je dit risico wil vermijden, kun je de nalatenschap beneficiair aanvaarden. Door verwerpen ben je geen erfgenaam. Je krijgt dan niets uit de nalatenschap.

BOEDELAFWIKKELING

B ij de afwikkeling van een nalatenschap kun je aan allerlei zaken denken, van het regelen van de uitvaart tot de uiteindelijke verdeling van de goederen en alles wat daartussen ligt. Je kunt daarbij tegen meerdere problemen aanlopen. De afwikkeling van een nalatenschap kan inhoudelijk (fiscaal) complex zijn, maar kan dat ook zijn doordat de erfgenamen niet op één lijn zitten.W ij kunnen helpen. Indien gewenst nemen we alle werkzaamheden uit handen, maar het is ook mogelijk om alleen opdracht te geven voor bijvoorbeeld de aangifte erfbelasting of ondersteuning bij de verdeling van de goederen. Vaak krijgt een onafhankelijk notaris als buitenstaander sneller het vertrouwen van álle betrokkenen.D e belangrijkste taak bij boedelafwikkeling is de nalatenschap zó af te wikkelen dat alle erfgenamen, legatarissen en schuldeisers ontvangen waar zij recht op hebben. Ons doel daarbij is dat alle betrokkenen ook met een goed gevoel terugkijken op de afwikkeling.

DKT heeft een aparte afdeling nalatenschappen, met als speerpunt net dat creatieve idee extra! Elk lid van ons team heeft jarenlange ervaring met de afwikkeling van boedels. Wij hebben 2 gecertificeerde NOVEX-executeurs in ons midden. Vaak benoemt de Rechtbank ons tot vereffenaar. Ook nalatenschapsmediation biedt vaak een oplossing.

IK WIL GRAAG EEN OFFERTE

Wil je een verklaring van erfrecht opmaken? Hieronder kun je een prijsopgave opvragen. Binnen 1 werkdag ben je op de hoogte van de kosten.

IK WIL GRAAG EEN AFSPRAAK

Wil je uitgebreider uitleg krijgen over een verklaring van erfrecht? Maak een afspraak en laat ons duidelijkheid geven over de mogelijkheden.