OVERLIJDEN, BOEDELAFWIKKELING EN VERKLARING ERFRECHT

VERKLARING VAN ERFRECHT

A ls een dierbare is overleden, is er vaak een verklaring van erfrecht nodig. Dit is een verklaring van de notaris waaruit onder meer blijkt wie de erfgenamen zijn en wie bevoegd is om alles te regelen. De notaris doet hiervoor verschillende onderzoeken. Zo wordt onder meer gekeken of er ooit een testament is opgesteld. De persoon die alles gaat regelen, kan met deze verklaring onder meer naar de bank om rekeningen te betalen. De wet geeft een erfgenaam drie keuzes na het overlijden. Een erfgenaam kan de nalatenschap zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen. 1.

1. Als je een nalatenschap zuiver aanvaardt, verkrijg je niet alleen de bezittingen, maar moet je ook de schulden van de nalatenschap betalen. Als je dit risico wil vermijden, kun je de nalatenschap beneficiair aanvaarden. Door verwerpen ben je geen erfgenaam. Je krijgt dan niets uit de nalatenschap.

BOEDELAFWIKKELING

B ij de afwikkeling van een nalatenschap kun je aan allerlei zaken denken, van het regelen van de uitvaart tot de uiteindelijke verdeling van de goederen en alles wat daartussen ligt. Je kunt daarbij tegen meerdere problemen aanlopen. De afwikkeling van een nalatenschap kan inhoudelijk (fiscaal) complex zijn, maar kan dat ook zijn doordat de erfgenamen niet op één lijn zitten.W ij kunnen helpen. Indien gewenst nemen we alle werkzaamheden uit handen, maar het is ook mogelijk om alleen opdracht te geven voor bijvoorbeeld de aangifte erfbelasting of ondersteuning bij de verdeling van de goederen. Vaak krijgt een onafhankelijk notaris als buitenstaander sneller het vertrouwen van álle betrokkenen.D e belangrijkste taak bij boedelafwikkeling is de nalatenschap zó af te wikkelen dat alle erfgenamen, legatarissen en schuldeisers ontvangen waar zij recht op hebben. Ons doel daarbij is dat alle betrokkenen ook met een goed gevoel terugkijken op de afwikkeling.

DKT heeft een aparte afdeling nalatenschappen, met als speerpunt net dat creatieve idee extra! Elk lid van ons team heeft jarenlange ervaring met de afwikkeling van boedels. Wij hebben 2 gecertificeerde NOVEX-executeurs in ons midden. Vaak benoemt de Rechtbank ons tot vereffenaar. Ook nalatenschapsmediation biedt vaak een oplossing.


ONS BOEDELTEAM BESTAAT UIT DE VOLGENDE PERSONEN

 • "soms is het beter iets moois te verliezen, te verliezen dan dat je het nooit hebt gehad"
  Rowwen Heze

 • Harriët van Casteren-Schepers

  Paralegal

  +31 (0) 13 549 49 22


  Harriët is paralegal op onze vestiging in Udenhout. Zij houdt zich voornamelijk bezig met de afwikkeling van nalatenschappen en het bespreken en opstellen van verklaringen van erfrecht.
  ik ontzorg cliënten graag

  Fabian Schoenmakers

  kandidaat-notaris

  +31 (0) 13 549 49 78


  Fabian is kandidaat-notaris op onze vestiging te Tilburg-EnTrada en houdt zich (onder andere) bezig met boedelafwikkeling in de breedste zin van het woord.
  ik hou van persoonlijk contact

  Mariëtte Busser

  Toegevoegd notaris

  +31 (0) 13 549 49 79


  Mariëtte is toegevoegd notaris op onze vestiging Tilburg-EnTrada en is gespecialiseerd in advisering over en behandeling van nalatenschappen.

  Desirée Laureij

  Notaris

  +31 (0) 13 549 49 52


  Desirée is notaris in onze vestiging te Tilburg-EnTrada en adviseert bij de afwikkeling van moeilijke nalatenschappen en wordt vaak benoemd tot executeur of vereffenaar.
  ik breng cliënten graag nader tot elkaar

  Marleen van Heck

  Secretarieel medewerker

  +31 (0) 13 549 49 52


  Marleen ondersteunt het boedelteam op onze vestiging Tilburg-EnTrada en daarom is zij vaak de persoon die u als eerste aan de lijn krijgt.

  IK WIL GRAAG EEN OFFERTE

  Wil je een verklaring van erfrecht opmaken? Hieronder kun je een prijsopgave opvragen. Binnen 1 werkdag ben je op de hoogte van de kosten.

  IK WIL GRAAG EEN AFSPRAAK

  Wil je uitgebreider uitleg krijgen over een verklaring van erfrecht? Maak een afspraak en laat ons duidelijkheid geven over de mogelijkheden.