A ls je een huis gaat kopen of gaat verkopen, komt er veel op je af.
Het kan zijn dat je daarover vragen hebt en niet alles gelijk duidelijk voor je is. In deze reeks van 3 blogs, proberen wij de meeste gestelde vragen voor jou te beantwoorden. De blogs komen online in de maand maart 2022.

Mocht je alsnog vragen hebben over de aankoop of verkoop van je woning (of een ander registergoed) neem dan gerust contact met ons op! (013-5494949)Veelgestelde vragen (FAQ)

1Waarom vraagt de notaris informatie op bij de Vereniging van Eigenaren wanneer een appartement wordt overgedragen?

Bij de overdracht van een appartementsrecht word je als nieuwe eigenaar automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren. Je wil dan natuurlijk wel weten of de die Vereniging van Eigenaren 'gezond' is. Uit de informatie die wordt opgevraagd blijkt bijvoorbeeld of de vereniging schulden heeft.

Meestal spaart de vereniging van eigenaren. Deze spaarpot wordt 'het reservefonds' genoemd en wordt gebruikt voor bijvoorbeeld onderhoud van het gebouw. Het aandeel van de verkoper in het reservefonds is bij de koopprijs inbegrepen. Over dit bedrag hoef je als koper geen overdrachtsbelasting te betalen.

Als een verkoper een achterstand heeft in de betaling van de periodieke bijdrage aan de Vereniging van Eigenaren kan de vereniging de achterstand van het lopende jaar en het voorgaande jaar op de koper verhalen. De notaris vraagt het bedrag van de eventuele achterstand op en in principe wordt het achterstallige bedrag via de afrekening van de notaris alsnog bij de verkoper in rekening gebracht.

2Moet ik mijn woning verzekeren?

Vanaf het moment van tekenen bij de notaris komt de woning voor risico van de nieuwe koper. Daarom moet de koper de woning vanaf deze datum verzekeren. De verkoper verzekert de woning tot het moment van de eigendomsoverdracht. Op deze manier is de woning altijd verzekerd tegen bijvoorbeeld brand- en/of stormschade.

Wanneer er een hypotheek op de woning wordt gevestigd, eist de bank ook dat de woning voldoende verzekerd is.

3Wat zijn de mogelijkheden wanneer de woning niet in de afgesproken staat verkeert tijdens de laatste inspectie?

Wanneer tijdens de inspectie blijkt dat er schade aan de woning is, of dat de verkoper zich op een andere wijze niet aan de afspraken met betrekking tot de staat van de woning bij de oplevering heeft gehouden, is er een aantal mogelijkheden:

1. De overdracht wordt uitgesteld totdat de woning in de juiste staat wordt opgeleverd.

2. In de notariële akte kunnen nadere afspraken tussen verkoper en koper worden vastgelegd over het herstel van de situatie.

3. Koper en verkoper kunnen afspreken dat een bedrag in depot worden gehouden bij de notaris. Er zal dan een depotakte worden opgesteld waarin wordt vermeld welk bedrag wordt ingehouden, om welke gebreken het gaat en wanneer het bedrag alsnog mag worden uitbetaald aan verkoper. Op deze manier heeft de koper meer zekerheid dat de verkoper ook daadwerkelijk de situatie zal herstellen. Een depotakte brengt extra kosten met zich mee.

4Waarom vraagt de notaris zoveel informatie over de eigen gelden die ik gebruik voor mijn transactie?

Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) moet de notaris de herkomst van de gelden controleren. Een notaris mag namelijk niet meewerken aan financiële illegale activiteiten, maar moet juist proberen deze te voorkomen De notaris is verplicht verdachte transacties te melden bij de FIU (Financial Intelligence Unit).

IK WIL GRAAG EEN AFSPRAAK

Wil je verder met ons praten en kijken of en hoe we elkaar kunnen helpen? Vul dan onderstaand formulier in of neem contact op mee één van onze kantoren.