EIGEN BIJDRAGE VOOR ZORG

N ederlanders zijn automatisch verzekerd voor de Wet langdurige zorg (Wlz) (voorheen "AWBZ"). Met deze verzekering worden de kosten gedekt van langdurige zorg thuis of in een zorginstelling, wanneer je door ziekte of door een handicap afhankelijk wordt.
Als je langdurige zorg nodig hebt, moet je een deel van die zorg zelf betalen in de vorm van een “eigen bijdrage”. Vroeger was die eigen bijdrage uitsluitend afhankelijk van het inkomen en werd voor de hoogte van de eigen bijdrage niet of nauwelijks naar het vermogen gekeken.

S inds 1 januari 2013 wordt echter 12% van het vermogen tot het inkomen gerekend. Dit heet de “vermogensinkomensbijtelling”. Feitelijk betekent dit dat als je langdurige zorg nodig hebt, je ieder jaar een deel van jouw vermogen moet betalen als eigen bijdrage. Het is niet uitgesloten dat de eigen bijdrage in de toekomst nog verder vermogensafhankelijk wordt.

D oor nu actie te ondernemen (bijvoorbeeld door het doen van schenkingen of het opnemen van regelingen in jouw testament), kun je er voor zorgen dat deze eigen bijdrage (later) lager wordt.

IK WIL GRAAG EEN AFSPRAAK

Wil je uitgebreider uitleg krijgen wat er allemaal mogelijk is? Maak dan een afspraak, dan weet je binnen een paar dagen waar je aan toe bent.