DISCLAIMER - Nederlands

Alle e-mailberichten (inclusief bijlagen) van Daamen de Kort van Tuijl Notarissen B.V. zijn vertrouwelijk en zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien een bericht niet voor u is bestemd, verzoeken wij u vriendelijk dit bericht te retourneren, het origineel definitief te verwijderen, de inhoud ervan geheim te houden en het bericht te vernietigen. Daamen de Kort van Tuijl Notarissen B.V. staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van dit verzonden e-mailbericht, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Daamen de Kort van Tuijl Notarissen B.V. kan niet garanderen dat dit e-mailbericht vrij is van virussen, noch dat dit bericht is overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden.DISCLAIMER - English

All e-mail messages (including attachments) by Daamen de Kort van Tuijl Notarissen B.V. are confidential and exclusively intended for the adressee(s). If you are not an intended recipient of a message then please notify us by return e-mail and promptly delete this message (with attachments) without opening, disclosing, copying or distributing the information. Daamen de Kort van Tuijl Notarissen B.V. is not liable for the proper and complete transmission of the information contained in this communication nor for any delay in its receipt. Daamen de Kort van Tuijl Notarissen B.V. cannot guarantee that the message received is free of viruses, nor has been intercepted or infringed by third parties.