DKT format blog

De wettelijke rente verhoogd naar 7%