BOEDELAFWIKKELING


B ij de afwikkeling van een nalatenschap kun je aan allerlei zaken denken, van het regelen van de uitvaart tot de uiteindelijke verdeling van de goederen en alles wat daartussen ligt. Je kunt daarbij tegen meerdere problemen aanlopen. De afwikkeling van een nalatenschap kan inhoudelijk (fiscaal) complex zijn, maar kan dat ook zijn doordat de erfgenamen niet op één lijn zitten.W ij kunnen helpen. Indien gewenst nemen we alle werkzaamheden uit handen, maar het is ook mogelijk om alleen opdracht te geven voor bijvoorbeeld de aangifte erfbelasting of ondersteuning bij de verdeling van de goederen. Vaak krijgt een onafhankelijk notaris als buitenstaander sneller het vertrouwen van álle betrokkenen.D e belangrijkste taak bij boedelafwikkeling is de nalatenschap zó af te wikkelen dat alle erfgenamen, legatarissen en schuldeisers ontvangen waar zij recht op hebben. Ons doel daarbij is dat alle betrokkenen ook met een goed gevoel terugkijken op de afwikkeling.

DKT heeft een aparte afdeling nalatenschappen, met als speerpunt net dat creatieve idee extra! Elk lid van ons team heeft jarenlange ervaring met de afwikkeling van boedels. Wij hebben twee gecertificeerde NOVEX-executeurs in ons midden. Vaak benoemt de Rechtbank ons tot vereffenaar. Ook nalatenschapsmediation biedt vaak een oplossing.

IK WIL GRAAG EEN AFSPRAAK

Wil je verder met ons praten en kijken of en hoe we elkaar kunnen helpen? Vul dan onderstaand formulier in of neem contact op mee één van onze kantoren.